Regler & Bestämmelser

Regler & bestämmelser för lägenhetsinnehavare och besökare till Bioko I Samfällighet”

 

 

Samfällighetens regler måste följas av alla :

 

 1. Presidenten och medlemmar i samfälligheten har befogenhet att kräva att de efterföljs.

 

 1. Det är totalt förbjudet för alla att använda gemensamma saker på något vis på annat sätt än de är etablerade eller byggda för.

 

 1. Om det uppstår skador eller försämringar på gemensamma saker p.g.a. felaktigt brukande, kommer den ansvarige personen att få betala för skadan.

 

 1. Aktiviteter som kan skapa oljud eller kan vara irriterande för grannarna är inte tillåtna mellan 22.00 och 08.00 på vintertid och mellan 00.00 och 08.00 på sommaren. ( Juli och augusti.) Denna tid är avsedd till normal vilotid.

 

 1. Det är förbjudet att ha grillar eller att lämna privat utrustning eller möbler i allmänna utrymmen. ALLA PRIVATA TILLHÖRIGHETER MÅSTE TAS BORT FRÅN POOLOMRÅDET KL. 22.00 eller 00.00 UNDER SOMMARPERIODEN VARJE DAG ENLIGT PUNKT 4 OVAN.

 

 1. NÄR MAN ANVÄNDER POOLEN.

 

När man använder poolen måste följande regler respekteras :

 1. Inga bollspel eller andra lekar som kan störa andra badande genom t.ex. överdrivet plaskande, hoppande, dykande etc.

 

 1. Inga luftmadrasser, jollar eller andra flytetyg får användas i poolen, bortsett från simhjälpmedel såsom armpuffar, badringar o.dyl. som är avsedda för detta syfte.

 

 1. Ingen mat eller drycker är tillåtna i poolen och inte heller får någon typ av behållare lämnas runt eller i poolen.

 

 1. INGA GLASFÖRPACKNINGAR FÅR TAS IN I POOLOMRÅDET.

 

 1. Alla, som ska bada, MÅSTE duscha innan de går i poolen. Var noga med att tvätta bort solkrämer och andra produkter för att undvika att rester från dessa kommer i poolen.

 

 1. Poolen får inte användas mellan 22.00 och 08.00 för att låta de kemiska rengörings-produkterna verka. Minska ljudnivån under siestatiden, som är mellan 14.00 och 16.00, för att visa hänsyn till andra.

 

 1. Endast badkläder är tillåtna i poolen. Om våtdräkt används måste dessa tvättas före användandet i poolen. Alla ska ha lämplig klädsel i ALLA områdena inkl. poolområdet.

 

 1. När ni lämnar poolområdet, försäkra er om att ni har tagit med er allt skräp och lägg det där det skall vara.

 

 1. Askkoppar måste användas om man röker.

 

 1. ALLA PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER (INKLUSIVE STOLAR/VILSTOLAR) MÅSTE TAS BORT KL. 22.00 ELLER 00.00 PÅ SOMMARPERIODEN VARJE DAG.

 

 1. De spanska lagarna tillämpas i vår pool, vilket betyder att barn under 12 års ålder MÅSTE ha med sig en ansvarig vuxen över 15 år. Babies måste bära speciella badblöjor, för att undvika olyckor och avstängning av poolen för sanering.

 

 1. Om ni hyr/lånar ut måste förvaltningen bli informerad om namnen på de boende och gästerna skall ges en kopia av dessa regler och de skall lova att respektera och följa dem.

 

 1. Ingångarna till området ska alltid vara låsta. Ägarna måste försäkra sig om grindarna mellan poolområdet och fas 1 och 2 alltid är stängda.

 

 1. Det är överenskommet att handdukar och kläder inte ska hängas från balkongfronterna eller väggarna. Det är också förbjudet att visa skyltar och andra saker på samma ställe.

 

 1. Det är förbjudet att lämna personliga saker (kläder, skor, möbler, etc.) i gemensamma utrymmen såsom trappor, korridorer, garage, poolområde, etc.

 

 1. För att hålla någon form av enhetlighet, ska ägarna till lägenheterna, som vill montera markiser och andra liknande saker först kontrollera med Presidenten innan man gör installationen eller reparationen.

 

 1. Det är absolut förbjudet, som fastställt artikel 7 i den horisontella fastighetslagen, att göra någon förändring, ombyggnad, tillbyggnad eller någon slags byggnadsarbete på fasaderna eller byggnadens exteriör (inkl. solarium) utan tillåtelse från föreningen i ett allmänt möte.

 

 1. Alla ägare/hyresgäster har skyldighet att ta väl hand om sina husdjur genom att hålla terrassen och omgivningarna rena från djurbajs och heller inte tvätta dem i allmänna utrymmen. Det är också viktigt att ljud från djur ska hållas på ett minimum så att andra boende inte blir störda. Om djuret använder terrassen för att göra sina behov på, så måste ägaren/hyresgästen tillhandahålla ett förslutet kärl för att ha avföringen i och städa upp regelbundet. (Detta är för att undvika flugor och annan ohyra). Det är också FÖRBJUDET för hundar att vistas i poolområdet. Hundar måste vara kopplade inom föreningens område och ägare är ansvariga för rengöring djuret kan förorsaka.

 

 1. Infart till garaget är genom porten vid Calle Tierra 7. På samma sätt är utfart genom porten vid Calle Tierra 5.

 

 1. Det är förbjudet att röka i hissarna och i garaget.

 

 1. Det är förbjudet att gå från poolen och gå in våt i trapphusen. Var snälla och förvissa er om att ni är torra innan ni går in i hissen och allmänna utrymmen.

 

Regler och bestämmelser och det lagliga ramverk som ligger bakom dem kan tillfälligt tyckas påträngande och tröttsam. Men de måste finnas för att främja smidig och ordnad drift av anläggningen så att alla ägarna kan få ut maximalt nöje av sin egendom OCH för att skydda varje ägares ekonomiska intressen i Communityn.