Regler og Forskrifter

REGELVERK FOR HUSEIERE & GJESTER AV “BIOKO I”

 

 

Reglene fra sameiet må være kjent av alle :

 

 1. Presidenten og styrets medlemmer har fullmakt til å etterse at disse blir overholdt.

 

 1. Det er totalt forbudt for alle å bruke felles anlegget til noe annet enn hva det er ment for eller bygget som.

 

 1. I tilfelle noe skulle bli ødelagt eller forringet på fellesanlegget grunnet uvettig eller ufornuftig bruk, vil vedkommende som er ansvarlig måtte påregne å dekke reparasjonen.

 

 1. Aktiviteter som kan medføre bråk eller være til sjenanse for naboer må ikke forekomme mellom tidsrommet 22.00 til 08.00 på vintertid og likeledes mellom kl. 24.00 til kl. 08.00 under sommeren, dvs. juli og august. Ved dette tidsrommet skal det være normalt stille.

 

 1. Det er forbudt å grille samt å legge igjen private gjenstander eller utemøbler noe sted på fellesanlegget. ALLE PERSONLIGE GJENSTANDER MÅ FJERNES FRA BASSENGOMRÅDET INNEN KL. 22.00 SAMT KL. 24.00 HVER DAG UNDER SOMMERTIDEN DEFINERT UNDER PKT. 4 OVENFOR.

 

 1. BRUK AV BASSENGET :

 

Følgende regler må respekteres ved bruk av bassenget:

 1. Ball lek eller andre aktiviteter som kan forstyrre andre badende som eksempel dykking, hopping osv. skal ikke forekomme.

 

 1. Det er ikke tillat med oppblåsbare leker, underlag, etc. bortsett fra armringer, baderinger osv. som har livreddende hensikt.

 

 1. Ingen form for drikke eller mat er tillat å benytte i bassenget. Alle former for avfall som tomme falsker etc. må ikke legges igjen, men kastes i søppelkasse som er ved bassenget.

 

 1. d.Glassflasker eller andre former for glass, skal ikke medbringes til bassengområdet.

 

 1. All som skal bade må dusje først, vær nøye med å fjerne all form for sololje osv. Hygiene er viktig for alles velvære.

 

 1. Bassenget skal ikke brukes mellom tidsrommet 22.00 eller 24.00 til 0800 da kjemikalske rense produkter blir benyttet I dette tidsrommet. Under Siesta mellom kl. 14.00 til kl. 16.00 oppfordres det til å ta hensyn.

 

 1. Kun badetøy skal benyttes i bassenget. Ved bruk av våtdrakt vennligst vask/skyll plagget før du bader. Alle bør være kledd sømmelig på fellesanlegget og rundt bassengområdet.

 

 1. Når du forlater basseng området vær vennlig å ta med søppel eller sørg for at dette blir kastet i søppelkasser.

 

 1. Beholdere for sigarett ender må brukes.

 

 1. ALLE PERSONLIGE EIENDELER (INKLUDERT STOLER OG SOLSENGER) MÅ FJERNES FRA BASSENGOMRÅDET KL 2200 ELLER KL. 24.00 I SOMMER PERIODEN.

 

 1. BASSENGET ER REGULERT UNDER SPANSK LOV som sier at barn under alder 12 år MÅ være under tilsyn, og sammen med en ansvarlig voksen person over alder 15 år. Små barn må ha på seg godkjent flytevest for å forhindre ulykker som kan medføre at bassenget blir stengt.

 

 1. Ved utleie av leiligheten bør styret, eventuelt ved Victor Cid informeres og navnet til leietager oppgis. Vedkommende skal ha ett sett av regelverket fra BIOKO og det er en selvfølge at disse blir respektert og fulgt.

 

 1. Inngangen fra gateplanet som gir tilgang til fellesarealet skal alltid være lukket. Eierne må alltid være forsikret om at inngangen til bassengområdet og til fase 1 og 2 alltid skal være lukket.

 

 1. Det er vedtatt at håndklær, sengetøy og klær ikke skal henge fra balkongene eller fra veggen, hverken i front eller bak leiligheten. Det er ikke tillat å feste plakater eller andre gjenstander på veggen.

 

 1. Det er forbudt å legge igjen personlige eiendeler klær, sko, møbler, etc.) i felles arealer som trapper, korridorer, garasje, bassengområde osv.

 

 1. For å beholde en helhet på utseendet av fasaden, skal eiere som ønsker å sette opp markiser eller lignende installasjoner sjekke med Presidenten før oppstart av arbeidet.

 

 1. Det er absolutt forbudt som beskrevet I artikkel nr. 7 fra gjeldende Spansk lovverk å utføre tillegg, modifikasjoner eller andre endringer herav også alle mulige bygningsarbeid som påvirker fasaden inkludert på solariumet uten tillatelse fra sameiet ved en generalforsamling.

 

 1. HVER EIER/LEIETAGER er pliktig til å ta seg forsvarlig av han/hennes husdyr ved å holde terrassen og området rundt denne ren for avføring og IKKE skylle dette ut til fellesarealet. Det er også viktig at husdyr ikke belaster andre huseiere med støy. Dersom husdyret gjør fra seg på terrassen, må dette vaskes opp umiddelbart, med hensyn til naboer og for å forhindre fluer og sykdommer. Det er også FORBUDT for dyr å oppholde seg ved bassengområdet. Hunder må alltid være i bånd innenfor fellesområdet og eierne er ansvarlige for å vaske/rydde opp etter dyret.

 

 1. Garasje inngangen er via inngangen i Calle Tierra 7, ved fase II i sameiet, ved siden av nederste blokk. Utgangen av garasjen er fra Calle Tierra 5 ved fase I i sameiet ved siden av øverste blokk.

 

 1. Det er forbudt å røyke i heisen og i garasjen.

 

 1. Det er forbudt å forlate bassengområdet våt og gå til inngangene. Vennligst ikke gå inn I heisen med våte klær.

 

Community Lover og Regler og det juridiske rammeverk bak det, kan av og til virke byråkratiske og kjedelige. Derimot er det viktig å tenke at det er nødvendig for å holde hjulene i gang, og ikke minst holde orden på ett stort kompleks som BIOKO. Målsetningen er at alle skal være fornøyde samtidig skal regelverket beskytte våre felles økonomiske interesser.