regels & voorschriften

REGELS EN VOORSCHRIFTEN VOOR EIGENAARS & BEZOEKERS VAN "BIOKO I"

 

 

De regels van de Gemeenschap moeten door iedereen worden nageleefd :

 

 1. De Voorzitter en de leden van de gemeenschap hebben de autoriteit om deze regels af te dwingen.

 

 1. Het is voor iedereen absoluut verboden om gemeenschappelijke zaken onder welke vorm ook anders te gebruiken dan waarvoor ze bestemd of gebouwd zijn.

 

 1. In geval van breuk of verslechterde werking van een gemeenschappelijke zaak als gevolg van een onjuist gebruik, zal de persoon die hiervoor verantwoordelijk gesteld wordt, de geleden schade moeten vergoeden.

 

 1. Activiteiten die geluidshinder veroorzaken of die overlast aan de buren kunnen veroorzaken, zijn niet toegestaan tussen 22.00 uur – 08.00 uur ‘s morgens in de winterperiode en tussen 00.00 uur en 08.00 uur tijdens de zomermaanden (juli en augustus). Deze uren worden beschouwd als normale rust-uren.

 

 1. Het is verboden om barbecues, privé gebruiksvoorwerpen of meubilair in de gemeenschappelijke ruimtes achter te laten. ALLE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN MOETEN DAGELIJKS VERWIJDERD WORDEN UIT DE ZWEMBAD-ZONE EN DIT TEGEN UITERLIJK 22.00 UUR (OF 00.00 UUR IN DE ZOMERPERIODE) ZOALS IN ITEM Nº4 HIERBOVEN WERD GESPECIFIEERD.

 

 

 1. GEBRUIK VAN HET ZWEMBAD

 

Bij het gebruik van het zwembad moeten volgende regels worden gerespecteerd:

 

 1. Geen bal-spellen of andere spellen die andere zwemmers kunnen storen zoals bijvoorbeeld buitensporig spatten, springen, duiken enz.

 

 1. Geen luchtmatrassen, bootjes of ander opblaasbaar speelgoed mogen in het zwembad worden gebruikt met uitzondering van zwemhulpmiddelen zoals armbandjes, zwemband enz. die voor die doeleinden worden gebruikt.

 

 1. Voedsel noch drank zijn toegelaten in het zwembad, ook de verpakking van voedsel of drank mag niet in de buurt van het zwembad achtergelaten worden. Gebruik hiervoor de juiste afvalcontainers.

 

 1. Er worden geen glazen zaken of onderdelen in de zwembad-zone toegelaten.

 

 1. Alle zwemmers moeten gebruik maken van de douche vooraleer het zwembad te betreden, draag er tevens zorg voor dat alle residues van zonnecrèmes verwijderd zijn zodat deze niet in het zwembad terechtkomen.

 

 1. Het zwembad mag niet worden gebruikt tussen 22.00 uur (of 00.00 uur tijdens de zomermaanden) en 08.00 uur ‘s morgens zodat de chemische schoonmaakmiddelen, gebruikt om het zwembad te reinigen, optimaal kunnen inwerken. Wees hoffelijkheid tijdens siësta uren (over het algemeen tussen 14.00 en 16.00 uur) door het geluidsniveau tot een redelijk niveau te herleiden.

 

 1. In het zwembad is enkel zwemkledij toegestaan. Indien u een zwempak gebruikt, gelieve dat dan te wassen vooraleer u het zwembad betreedt. Iedereen moet behoorlijk gekleed zijn op het ganse domein, met inbegrip van de zwembad-zone.

 

 1. Wanneer u het zwembad verlaat, zorg er dan voor dat u uw afval meeneeemt of dat u het op de gepaste locatie deponeert.

 

 1. De recipiënten voor sigarettenpeukjes moeten worden gebruikt. Gooi niets op grond.

 

 1. Alle persoonlijke bezittingen (inclusief stoelen/ligstoelen) moeten dagelijks voor 22.00 uur (of 00.00uur tijdens de ZOMERPERIODE) uit de zwembad-zone worden verwijderd.

 

 1. De Spaanse wetgeving is ook aan onze zwembadzone van toepassing. Hierin wordt gesteld dat alle kinderen onder de 12 jaar vergezeld moeten zijn van een verantwoordelijke boven de 15 jaar. Baby's moeten passende zwemluiers dragen, dit ter voorkoming van ongelukjes die de sluiting van het zwembad tot gevolg kunnen hebben.

 

 1. In het geval van verhuur moet ‘de administratie’ geïnformeerd worden over de namen van de bewoners. De gasten zullen een kopie van deze Gemeenschapsregels moeten ontvangen, waarbij zij zich akkoord verklaren om deze te respecteren en op te volgen.

 

 1. De toegangsdeur tussen de straat en de gemeenschappelijke ruimte moet altijd gesloten worden. Eigenaars moeten ervoor zorgen dat de poortjes die leiden naar het zwembad (zowel van fase 1 als 2) ten allen tijde gesloten blijven.

 

 1. Er wordt overeengekomen dat noch handdoeken, dekbedden of kleding, zullen opgehangen worden aan de balkons (zowel voor- als achterzijde) of de muren. Het is eveneens verboden om affiches of andere objecten in dezelfde zones uit te hangen.

 

 1. Het is verboden om persoonlijke zaken (kleding, schoenen, meubilair, etc) in de gemeenschappelijke ruimten zoals trappen, gangen, garage, zwembad-zone, enz. achter te laten.

 

 1. Om de uniformiteit van het gebouwencomplex te garanderen, moeten eigenaars die bepaalde zaken willen inrichten op hun eigendom, contact opnemen met de Voorzitter vooraleer een installatie of reparatie uit te (laten) voeren.

 

 1. Het is zoals vermeld in artikel 7 van de eigendomswetgeving, absoluut verboden om aanpassingen, wijzigingen, toevoegingen of enige andere vorm van verbouwing aan gevels of buitenkant van de eigendom uit te voeren (inclusief solarium) zonder de toestemming van de voltallige Gemeenschap tijdens een algemene vergadering.

 

 1. Elke eigenaar/huurder heeft de verplichting zorg te dragen voor zijn/haar huisdieren door het terras en de omgeving van het huis vrij te houden van dierlijke uitwerpselen en deze dieren niet te reinigen in de gemeenschappelijke ruimtes. Het is ook belangrijk dat dierlijke geluiden tot een minimum beperkt worden zodat andere bewoners niet gestoord worden. Als het dier gebruik maakt van het terras om zijn uitwerpselen te deponeren, moet de eigenaar/huurder een gesloten recipiënt voorzien en de uitwerpselen onmiddellijk opruimen. (Dit is nodig om vliegen en ziektes te voorkomen). Dieren zijn eveneens verboden in de zwembadzone. Honden moeten in de openbare ruimten altijd aan de leiband. Eigenaars/Huurders zijn verantwoordelijk voor het schoonmaken en het verwijderen van het vuil dat hun dier kan veroorzaken.

 

 1. De toegang tot de parkeergarage is via de poort in Calle Tierra 7, door fase II van de Gemeenschap, dicht bij blok 7 van het complex. Op dezelfde manier is de uitgang van de garage via de poort in Calle Tierra 5, door fase I van de Gemeenschap; dicht bij blok 1 van het complex.

 

 1. Het is verboden te roken in de liften en de garage.

 

 1. Het is verboden om buiten de zwembadzone nat rond te lopen. Zorg ervoor dat u droog bent alvorens de lift te nemen en de gemeenschappelijke ruimtes te betreden.

 

De regels en voorschriften van de bioko gemeenschap en het rechtskader hieromtrent kunnen soms opdringerig en vermoeiend lijken. Ze bestaan echter ter bevordering van de goede en ordelijke werking van het complex, om ervoor te zorgen dat alle eigenaars maximale genot van hun eigendom kunnen bekomen en dat de waarde van elke eigendom in de Gemeenschap beschermd wordt.